Andi Sabadell. Associació Síndrome de Down

Recusos de professionales para persones con Síndrome de Down y discapcacidade Intelectuals similares
Recursos > Nuestres profesionales
 

 

Función que realiza

Funcin que realitza Titulación Persona
Gestión

Gestió Administrativa

Gestió de projectes i subvencions

 

Sociòloga

Montse Baldebey

Sílvia Torres

Atención a niños i jóvenes Donar suport a grups d'infants, les seves famílies i escoles.
Dinamitzar i mediar en els grups de joves.

Psicologa Olga Pont
Atención a familiass Donar suport i atenció psicòlògica a famílies.
Dirigir i impartir les sessions dels grups de l'escola de famílies.
Conduir Grups d'Ajuda Mútua

Psicòloga


Olga Pont

Programa de Vida Autònoma i Independente: Projecte "Joves i Amics" de formació per a la vida independent

Cooordinadores

Educadora social

Noa Soliño
Noemi Tomé

Programa de Vida Autònoma i Independent: Projecte "Pis Pont a la Nosatra Llar"

 

Coordinació.

Habilitats socials i tractament de conflictes

Educadora Social

Psicòloga

Educadors socials

Noemí Tomé

Olga Pont

Noemi Tomé
Jordi Mourelo
Marcel Duclau

Programa de Vida Autònoma i Independent: Projecte "Camí de la nostra llar"

 

Coordinació.

Habilitats socials i tractament de conflictes

Educadora Social

Educadors socials

Noemí Tomé

Noemi Tomé
Jordi Mourelo

Programa de Vida Autònoma i Independent: Projecte "La Nostra Llar"

 

Coordinació.

Habilitats socials i tractament de conflictes

Educadors

Educadra Social

Psicòloga

Educadora

Noa Soliño

Olga Pont

Noa Soliño
Jordi Mourelo

Grup d'autogestors

Coordinadora
Educador

Educadora Social

Noa Soliño
Jordi Mourelo

Formació prelaboral
PFI Adaptat d'auxilar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic

Coordinació:

Formació

Psicòloga
Piscologa
Educador

Alba Juve
Olga Pont,
Marcel Duclau

Andi Laboral: Projecte Xic x Xics Coordinació i formació Educadora Esther de la Encarnación
Andi Laboral: Projecte Esqueix Servei de Treball amb suport Pedagoga
Psicològa
Psicòloga
Rosa Solà
Alba Juvé
Rosa Mª Casanovas
Suports Terapeütics Atenció psicològica
Logopèdia
  Olga Pont
Pol Penalva
Formació de joves Formació a joves Formadors Alba Juve
Arts Escèniques Tallers d'expressió artística:
Balls de saló, Teatre, Expressió
Art Dramàtic

Laia Pineda
Glòria José

Monitors d'esports Entrenar els equips de bàsquet adaptat Educació Física

Adrià Gonzàlez
Jordi valdepérez

Música
Classes en grup i individual Esp. Música Rafael Ribas
Helena Protàsio
Sílvia Gallego
Coordinadora d'autogestors
Suoport grup autogestos
Coordinar el grup d'autogestors "Carai" Educadra Social
Educador
Noa Soliño
Jordi Mourelo
Resposables BatukAndi   Músics Jordi Mourelo
Rafael Ribas
Responsable Vola Coordinar el grup de voluntaris inclusius Educador Jordi Mourelo
Responsables de les colles de lleure Participar i ajudar a organitzar les sortides de lleure. Integració social

Jordi Mourelo
Gemma Aladi
Pape Samba

Colaboradors de les colles de lleure Participar en les sortides, acompanyant com amics. Educadors, estudiants en pràctiques i voluntaris Juan Manuel del Pozo

Ajudants colaboradors Ajudar en els diferents tallers   Pape Samba

Voluntàris/es Col.laborar en diferents projectes o tasques  

Més de quinze voluntaris i voluntàries col.laboren donant suport en diferents projectes i activitats.

 

 

Profesionales de la entidad:

Montse Baldebey  


....Gestión global

info@andisabadell.org

....Gestion d'activitats

montse@andisabadell.org
Marta Figueras  
Gestión programes i projectes
marta@andisabadell.org

Olga Pont  
Coordinadora del àrea psicològica, atención a jovenes y famiias.
Atención psicopedagògica y apoyo a niño y jóvene.
olga@andisabadell.org
Apoyo y aesoramiento a centros educativos.
olga@andisabadell.org

Mireia Pardo  

Coordinadora de Andi laboral: Inseridora laboral, itinerarios de inserció a jovenes, inerción, seguimiento...

laboral@andisabadell.org
   
Rosa Solà  
Andi Laboral: Propección de empresas i apoyo a la nserción aboral
rosa@andisabadell.org

Noa Soliño  
Coordinadora de proyectos de Vida Independente, projecto Joves i Amics
jovesiamics@andisabadell.org
Coordinadora Autogestores
noa@andisabadell.org
Coordinadora del area de ocio.
jovesiamics@andisabadell.org

Noemni Tomé , Educadores Vida Independent  
Educadora Pis pont
noemi@andisabadell.org
Otro educadores
Jordi Mourelo, Maecel Duclau
Jordi Mourelo  
coordinador VOLA (Grupo de Voluntaris)
vola@andisabadell.org
Especialistes d'activitats artístiques  
Música
BatukAndi
Rafael Ribas
Jaordi Mourelo
Bailes y teatro musical
Marta Dubrail, Laia Pineda
Expressión yi teatro
Laura Escoda

Andi Sabadell, Atención a persones amb la Síndrome de Down y limitaciones intelectuals similares * Nota Legal * Nif: G 60515012 * Contacto * Mapaweb * Produït per Anunzia