Andi Sabadell. Associació Síndrome de Down

Informació per a les famílies
Serveis > Famílies

1. SERVEI D'ORIENTACIÓ

- ATENCIÓ I ORIENTACIÓ A FAMÍLIES NOUVINGUDES A ANDI. Atenem les demandes de qualsevol famíia que ho sol.lciti. En funció de les necessitats detectades són derivades a serveis o activitats de la pròpia entitat o són adreçades a una entitat externa a Andi.

- ATENCIÓ A FAMÍLIES D'INFANTS, JOVES O ADULTS: Acompanyem, orientem i dónem suport als pares i mares d'infants, joves o adults, atesos en els nostres serveis.

2. ACTIVITATS DE FORMACIÓ

- CONFERÈNCIES: Realitzem cconferències sobre diferents temes d'interes per a les famílies, professionals, estudiants i voluntaris. Acostuemen a ser obertes a tota la ciutadania. Intentem realitzar-ne una cada trimestre.

- GRUP DE SUPORT INFANTS. Per a les famílies d'infants menors de 12 anys, realitzem una trobada mensual d'assessorament per abordar diferents aspectes.

- ESCOLA DE FAMILIES: Realitzemdiferentes trobades formatives per a famiilies d’nfants i joves d’edat i característiques similars. S'acostumen a realitzaran 3 trobades a l’any, per a cada grup d'edat.


3. ACTIVITATS DE SUPORT

- GRUPS D’AJUDA MÚTUA: Són trobades de families amb fills i filles d'edat i característiques similars (generalment petits) per a compartir aspectes d'interés per a totes elles.

- ASSESSORAMENTS O JORNADES: De formació sobre un tema concret d'interés per a les famílies o per a un sector de famílies, així com per a professionals i voluntaris.

- SUPORT PSICOPEDAGÒGIC:

A nivell individual: S'atenen a totes les famíies que ho sol.lcitin, segons el tipus de demanda són ateses per la pedagoga o la psicòloga.

A nivell col.lectiu: Realitzarem trobades de famiilies d’nfants d’edat i característiques similars amb un professional per tal que els orienti en el tema que els interessa.

4. GRUPS DE GERMANS

propiciem trobades de germans/es amb professionals o bé per a realitzar o col.laborar amb l'entitat, en funció de la demanda de cada moment.


5. ACTIVITATS LÚDIQUES

- FESTES I SORTIDES FAMILIARS

Organitzem trobades i sortides amb totes les famílies i socis que ho desitgin amb l´objectiu de compartir i passar una estona junts: Excursions mensuals, trobades de cap de setmana, festes puntuals i de final de curs, participació en la trobada Nacional de Families que organitza DOWN ESPANYA...


Andi - Down Sabadell, Atenció a persones amb la Síndrome de Down i limitacions intel·lectuals similars * Nota Legal * Política de cookies * Nif: G60515912 * Contacto * Mapaweb * Produït per Anunzia