Andi Sabadell. Associació Síndrome de Down

Projecte Esqueix d'Inserció laboral
Serveis > Inserció laboral: Esqueix

PROGRAMA D'INSERCIÓ LABORAL: Esqueix

El projecte Esqueix consta de quatre processos:

 • Formació previa
 • Practiues en empreses
 • Contractació per l'empresa
 • Seguiment a la inserció

En aquest projecte treballem en col.laboració amb l'escola d'EE Xaloc, ja que els alumnes d'aquest centre, que s'incorporen a Andi quan han acabat l'etapa escolar, ja poden haver fet pràctiques en empreses i/o estar a punt de signar un contracte laboral.

La formació prèvia pretén

 • Facilitar a la persona la formació en els hàbits laborals, habilitats socials, seguretat i higiene en el treball , coneixement del món laboral.
 • Donar suport i facilitar a la persona, les interrelacions que això li pugui comportar.

Pràctiques laborals

Els joves amb procés de formació accedeixen a realitzar pràctiques en empreses despres del:

 • Anàlisi del perfil del candidat i de les característiques del lloc de treball.
 • Selecció del candidat que reuneixi els requisits per a ocupar un lloc de treball .

Durant el període de practiques:

 • Mitjançant el preparador laboral es realitza un suport i acompanyament en el lloc de treball per tal de facilitar el procés d'aprenentatge i adaptació del treballador.
 • El preparador laboral també informa i orienta l’empresa.
 • Orientem i assessorem als companys de feina . Donem pautes per facilitar el procés d’aprenentatge i les relacions amb els companys.

Contractació per l'empresa

 • Si les pràctiques són exitoses, l'empresa pot realitzar un contracte parcial al jove, en la categoria de la fesina que realitza.
 • El treballador seguira tenint el suport del seu preparador laboral, en funció de les necessitats i mentre mantingui aquella feina. També es mantindran les accions que es realitzen en el període de pràctiques en relació a l'empresa, quan calgui

El seguiment durant tota la contractació:

 • Es garanteix un seguiment al treballador i a l’empresa durant tot el temps que la persona esta contractada.
 • El seguiment facilita el manteniment del lloc de treball i dóna garanties a l' empresa.

A més el projecte Esqueix comporta:

La prospecció d'empreses:

 • S'actua com a mitjà d'informació i sensibilització, en el teixit empresarial.
 • Detectar i aconseguir llocs de treball adequats per als demandants de feina del servei.
 • Aquesta recerca de feina la realitza un professional de l’equip d’insercions laborals, especialitat en la prospecció d’empreses
 • S ’orienta a les empreses sobre la legislació vigent en matèria de contractació de treballadors amb discapacitat i beneficis fiscals sobre la contractació de persones amb discapacitat intel·lectual, així com, de llocs que pot oferir pel col·lectiu en concret.

Treball amb la família:

 • Informar, assessorar i orientar la família per tal d'establir pautes de col·laboració afavoridores al procés d' inserció laboral.

Més sobre el PROJECTE ESQUEIX: Inserció laboral a l'empresa ordinària, sota la metodologia de treball amb suport.

A qui va adreçat?
A persones amb la síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals de Sabadell i Vallès Occidental.
A empreses socialment responsables compromeses amb la inserció laboral, o que vulguin iniciar el procés.
A tota persona, entitat o administració interessada en millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down o altre tipus de discapacitat intel·lectual.

Objectius
Formar i assessorar als usuaris, en l’adquisició de les habilitats necessàries per entrar en el món laboral.
Facilitar la inserció laboral en empreses ordinàries.
Garantir la contractació en igualtat de condicions amb la resta de treballadors.
Fer el seguiment dels treballadors durant tota la vida laboral.
Sensibilitzar en matèria de responsabilitat social corporativa.

Vols treballar? Què podem fer per tu?:
Orientació i formació pre-laboral, prèvia a la recerca de feina.
Recerca de feina personalitzada i adaptada a les capacitats.
Pràctiques a la pròpia empresa.
Treball amb suport, per garantir la plena adaptació al lloc de treball.
Seguiment i suport quan sigui necessari, durant tota la vida laboral.
Formació continuada, durant tot el procés i mentre calgui i ho desitgis.

Si tens una EMPRESA... això pot interessar-te perquè
Participaràs en un programa de responsabilitat social.
Promouràs la igualtat d’oportunitats.
Tindràs treballadors formats adequats al lloc de treball.
Rebràs assessorament i suport per a l’empresa i treballadors sobre les característiques i tracte adequat en relació al futur company de feina.
Li donarem suport al treballador i Seguiment durant tota la seva vida laboral a l’empresa.
Tindràs assessorament sobre els ajuts a la contractació per a persones amb discapacitat.


El programa d'inserció laboral, ha comptat com a patrocinadors en algun dels seus projectes:

 

 

....


Andi _ Down Sabadell, Atenció a persones amb la Síndrome de Down i discapacitats intel·lectuals similars * Nota Legal * Nif: G60515912 * Contacto * Mapaweb * Produït per Anunzia