Andi Sabadell. Associació Síndrome de Down

Programa d'Inserció laboral: ANDI LABORAL
Serveis > Inserció laboral

 

Un dels punts fonamentals de la filosofia d’ANDI com a entitat resideix en aconseguir el màxim grau d’autonomia possible de les persones amb la síndrome de Down i altres DI similars, en tots els aspectes de la seva vida quotidiana, en aquest sentit un dels aspectes que afavoreixen la consecució de la plena autonomia i que faciliten la transició a la vida adulta és la inserció laboral. Considerem que una vida plena i satisfactòria implica també una inserció laboral, en un ambient el més normalitzat possible, una empresa ordinària.

Per aquests motius de de l'entitat afavorim diversos projectes que tenen com a fita la inserció laboral a l'empresa ordinària

PROGRAMES PRO INSERCIÓ LABORAL:

 • PFI adaptat (abansPQPI) Programa de formacó per a la inserció, d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

 

 • PROJECTE Xic x Xics: Projecte d'aprenentatge-servei adreçat a joves en proces de formació per a la inserció laboral.
  Aquest projecte afavoreix el reciclatge de roba de bebé de segona mà. Els joves recullen la ro¡ba, la renten, planxen, etiqueten i exposen per tal que aquella persona que els interessi l'adquireixin a canvi d'una donació.

 

 • ProjectePLANÇÓ: d’itineraris d’inserció. Partint de les capacitats i inquietuds dels joves, es dissenya, conjuntament amb la família i altres professionals que atenen al jove, l'itinerari de formació previa a realitzar durant el proper o propers anys (tipus de curs, centre...), . Des d'Andi assumim i i realitzem els contactes i/o intervencions necessaris per tal que el/la jove pugui accedir a la formació desitjada, coordinant-nos, si cal, amb el centre de formació i col·laborant en aquells aspectes o temes que es considerin necessaris (anticipar, reforçar conceptes...)

 

 • Esqueix: Esqueix és el projecte d'inserció labopral a l'empresa oridnària amb la metodologia de treball amb suport. Consta de quatre fases
 • Formació previa
 • Practiues en empreses
 • Contractció per l'empresa
 • Seguiment a la inserció

  Més informació


El programa d'inserció laboral, ha comptat com a patrocinadors en algun dels seus projectes: Planço i Esqueix.

....


Andi _ Down Sabadell, Atenció a persones amb la Síndrome de Down i discapacitats intel·lectuals similars * Nota Legal * Nif: G60515912 * Contacto * Mapaweb * Produït per Anunzia