Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual

Canal de denúncies


El canal de ASSOCIACIÓ ANDI DOWN SABADELL per a presentar denúncies


El canal Intern d'Informació o Canal de denúncies de “ASSOCIACIÓ ANDI DOWN SABADELL (d'ara endavant “ANDI”), també denominat Sistema Intern d'Informació s'ha desenvolupat i implantat de conformitat i en aplicació del que es preveu en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. El canal és la via que “ANDI” posa a disposició per a la presentació de denúncies sobre presumptes incompliments, fundats i significatius, de qualsevol situació o comportament que constitueixi un incompliment, potencial o real, de la normativa tant interna com externa que resultin constitutives de delicte, d'infracció administrativa greu o molt greu o infracció laboral.

Per a garantir la confidencialitat i, si és el cas, l'anonimat de la persona denunciant, ANDI habilita les següents vies, la funció de les quals és rebre i tramitar les comunicacions.

Reporti confidencialment:
canaletic@andisabadell.org

Reporti anònimament:
Per a formular denúncia anònima vostè pot enviar una comunicació per correu postal. No obstant això, li animem que s'identifiqui per a poder obtenir més informació sobre els fets denunciats.
Correu postal: a l'atenció del Responsable del canal Intern d'Informació o Canal de denúncies.
Carrer República 35-39. 08202 de Sabadell. (Barcelona).

La presentació de denúncies a través d'aquest Canal haurà de respondre a criteris de veracitat, responsabilitat, proporcionalitat i bona fe, quedant prohibit comunicar informació falsa.

- Canal Extern de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant: De conformitat amb el que es disposa en l'art. 9.2.b) de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, s'informa que existeixen canals externs als quals l'informant pot dirigir-se ja sigui directament o prèvia comunicació a través d'aquest canal Intern. Aquests canals són: Canal Extern de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant: a Catalunya l'Oficina Antifrau de Catalunya (*OAC) -

Informació bàsica sobre protecció de dades:
En compliment del deure d'informació *ANDI posa a la seva disposició la Política de Privacitat d'aquest Canal, a la qual pot accedir a través de la seva pàgina web: www.andisabadell.org/ca/politica-privacitat

Finalitat: Realitzar la gestió integral administrativa de les denúncies efectuades, així com garantir la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives.

Tens alguna queixa o denúncia?   Comunica-nos-la a través del CANAL DE DENÚNCIES D’ANDI SABADELL