Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual


Andi

Equip de treball


Serveis generals

Montse Baldebey :
administració, comptabilitat i gestió econòmica.
Irena G. Filipova :
Serveis generals.
Francisco Garcia :
Serveis generals.

Projectes i comunicació

Sílvia Torres :
sociòloga. Tècnica de projectes, subvencions i comunicació.

Àrea de famílies i suport a infants i joves

Olga Pont :
Psicòloga. Coordinadora de l’àrea de famílies, atenció psicològica a joves i famílies i suport escolar.
Elena Martín :
logopeda. Logopèdia.

Àrea laboral

Rosa Solà :
pedagoga. Coordinadora de l’àrea d’inserció laboral, suport a la inserció i prospecció d’empreses.
Rosa Mª Casanovas :
psicòloga. Preparadora laboral, suport a la inserció laboral.
Alba Jové :
psicòloga. Preparadora laboral, suport a la inserció laboral.
Vanessa Rubio :
pedagoga. Preparadora laboral, suport a la inserció laboral. Formadora PFI.
Laura Adame :
integradora social. Responsable projecte XicxXics.
Gemma Alandí :
psicòloga. Formadora PFI.
Gemma Parellada :
integradora social. Formadora PFI.
Olga Pont :
psicòloga. Formadora PFI.

Àrea Vida Independent

Gemma Parellada :
integradora social. Coordinadora programa Vida Independent. Suport a la llar, referent del grup d’autogestors "Carai" i responsable del projecte "Joves i amics".
Jordi Mourelo :
integrador social. Suport a la llar, suport als pisos de formació, referent del grup d’autogestors "Carai" , suport al projecte "Joves i amics", referent del grup de voluntariat inclusiu VolA.
Aleix Villa :
Coordinador i educador dels pisos de formació.
Gemma Alandi :
psicòloga. Suport als pisos de formació.

Oci i lleure

Gemma Alandí :
psicòloga. Coordinadora d’oci i de lleure.
Laura Adame :
integradora social. Referent d'un grup de lleure.
Aleix Villa :
Referent d'un grup de lleure.

Activitats musicals i artístiques

Rafael Ribas :
expressió musical i ritmes.
Jordi Mourelo :
expressió musical i ritmes.
Laura Adame :
suport balls i teatre.
Laia Pineda :
expressió artística, teatre. Personal extern.
Gloria José :
activitats artístiques, balls. Personal extern.
Silvia Gallego :
direcció musical dels “Cracs d’Andi”. Personal extern.

Activitats esportives

David Camarasa :
especialista en educació física, entrenador bàsquet inclusiu.

Voluntariat continu

Arnau Vives :
suport al bàsquet.
Elisabeth Balmes :
Suport als grups de lleure.
Alfonso Barrios :
Suport als grups de lleure.
Miriam Perez :
Suport als grups de lleure.
Melissa Gomez Perez :
Suport als grups de lleure.
Marta Mesa :
Suport als grups de lleure.
Judith Sánchez :
Suport als grups de lleure.