Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual


Que fem - Andi Laboral

EsqueixProjecte d’inserció laboral a l’empresa ordinària - Esqueix.Projecte d’inserció laboral en el mercat ordinari, basat en la metodologia de TREBALL AMB SUPORT. Formem part del Programa SIOAS -Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat ó trastorns de la salut mental. Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.

L'objectiu general és millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals.

En aquest programa es proporciona a les persones participants la formació necessària perquè es puguin inserir laboralment a l’empresa ordinària, mitjançant convenis de practiques que poden portar a un contracte laboral. Un cop signat el contracte laboral es fa el seguiment al treballador/a i empresa, mentre duri el contracte.

Què oferim?
Formació teòrica per entrar al món laboral de les persones participants.
Elaboració de l’itinerari personal d’inserció de cada usuari.
Prospecció i assessorament a l’empresa.

Pràctiques formatives dins d'empreses ordinàries i contracte laboral, si així es convenia.
Acompanyament i suport personal en tot el procés d’inserció pel preparador laboral.
Valoració i seguiment continuat en el lloc de treball.
Tutories individualitzades i suport psicològic.

Amb el suport de: