Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual


Que fem - Andi Laboral

EsqueixProjecte d’inserció laboral a l’empresa ordinària - Esqueix.Projecte d’inserció laboral en el mercat ordinari, basat en la metodologia de TREBALL AMB SUPORT. Formem part del Programa SIOAS -Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat ó trastorns de la salut mental. Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu.

L'objectiu és millorar el grau d'ocupabilitat i la qualificació professional de cada persona davant de les exigències d'accés al mercat laboral, tenint en compte les seves necessitats i característiques personals per tal de poder arribar a treballar en una empresa ordinària.

EEn aquest programa oferim un servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció laboral de les persones amb discapacitat i/o problemes de salut mental, amb suports especialitzats i adaptats a les necessitats, tant de les persones participants com de les empreses col·laboradores, amb l’objectiu que es puguin inserir laboralment a l’empresa ordinària, mitjançant convenis de pràctiques que poden portar a un contracte laboral.

Què oferim?
Formació teòrica-pràctica a les persones participants per entrar al món laboral.
Elaboració d’un itinerari personal d’inserció per a cada participant
Prospecció i assessorament a l’empresa.
Pràctiques formatives dins d'empreses ordinàries i contracte laboral. L’aprenentatge de tasques es porta a terme en el mateix lloc de treball amb el suport d’un/a preparador/a laboral.
Acompanyament i suport personal en tot el procés d’inserció pel preparador/a laboral.
Valoració i seguiment continuat en el lloc de treball.
Seguiment a l’empresa al llarg de la vida laboral.
Tutories individualitzades i suport psicològic.


Amb el Suport del Departament d’Empresa i Treball:


Tens alguna queixa o denúncia?   Comunica-nos-la a través del CANAL DE DENÚNCIES D’ANDI SABADELL