Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual

Notícies

Nous convenis de pràctiques i insercions laborals a l´empresa ordinària


Gerard Lana- Decathlon city Sabadell
Bernat Amargant-Restaurant La Rambla Sabadell Judith Soler- "Els petits gegants" Sabadell Eva Maria Mesa-Tiger Sabadell Sergi Nialet-La Campa Sabadell Júlia Botargues- Abacus Sabadell Sílvia López- Fundació Barnola Sabadell Johanna Lasala-Supercor Sabadell Moisés Marín- Supercor Terrassa

03/12/2018

Andi Sabadell acaba l’últim trimestre de l’any amb nous convenis de pràctiques i nous contractes laborals a l’empresa ordinària. Aquests contractes laborals o convenis de pràctiques s’emmarquen dins del programa d’inserció laboral a l’empresa ordinària-projecte Esqueix, que ofereix l’entitat, enguany a 38 persones.

 

Les persones que s’han acollit en els nous convenis de pràctiques i insercions laborals són:

Setembre:

- Gerard Lana: contracte laboral al “Decathlon city” de Sabadell

 

Octubre:

- Bernat Amargant: contracte laboral al “Restaurant la Rambla” de Sabadell.

- Judith Soler: conveni de pràctiques a la llar d’Infants “ Els petits gegants” de Sabadell.

- Eva Maria Mesa: conveni de pràctiques a “Tiger” Sabadell.

- Sergi Nialet: renovació de contracte a “La Campa” de Sabadell per 1 any més.

- Júlia Botargues: conveni de pràctiques a “Abacus Sabadell”.

- Adrià Hernández: conveni de pràctiques a la cafeteria-restaurant “BEPERS” de l’Hospital General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès.

- Sílvia López: conveni de pràctiques “Fundació Barnola” de Sabadell.

 

Novembre:

- Johanna Lasala: firma de contracte indefinit a “Supercor” de Sabadell.

- Moisés Marín: renovació de contracte a ”Supercor” de Terrassa per 1 any més.

 

Desembre:

- Eva Maria Mesa: Contracte laboral a “Tiger” Sabadell.

 

El projecte Esqueix, amb llarga trajectòria a l’entitat, es basa en la metodologia de treball amb suport i es proporciona a les persones participants la formació necessària perquè es puguin inserir laboralment a l’empresa ordinària. L’entitat duu a terme un seguiment d’aquestes persones durant els seves pràctiques i si es dona el cas, en las seva posterior inserció per tal de garantir que tan elles com les empreses tinguin el suport necessari per garantir l’èxit de les pràctiques i/o inserció.

 

Aquest projecte rep el suport del Departament de treball, Afers socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu, a través del programa d’ajuts per a la realització dels Serveis integrals d´orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS) amb l’objectiu d’incrementar el grau d’ocupabilitat i la inserció laboral en el mercat de treball ordinari i aplicació del treball en suport per a aquelles persones en necessitats especials d´inserció.


Tornar al llistat Tríptic inserció laboral Link