Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual


Andi

Qui som: Andi
Singulars, com tothomAndi Sabadell: Declarada d'Utilitat Pública, juliol 2010.

Som una associació, sense ànim de lucre, formada per pares i mares d'infants, joves i adults amb discapacitats intel·lectuals (síndrome de Down i altres discapacitats similars). Andi fou declarada d'utilitat pública el 12 de juliol del 2010.


Pretenem que els nostres fills i filles tinguin una vida el més normalitzada possible, dins de les possibilitats de cada persona (anar a l'escola ordinària, gaudir d’un lleure inclusiu, tenir feina, habitatge, parella..) i, si cal, per aconseguir-ho, els proporcionem els suports necessaris.

Estem al servei de les persones amb necessitats especials, les seves famílies i dels professionals i voluntaris que els ajuden. El nostre àmbit d'actuació és Sabadell i les seves rodalies, si bé puntualment, tenim socis i atenem a persones de comarques properes.

Objectius generals de l’entitat:

Oferir activitats/serveis que ajudin a millorar el desenvolupament integral de les persones del nostre col·lectiu i potenciïn la seva inclusió en la societat.

Potenciar els projectes que promoguin una vida plena (lleure normalitzat, esport, inserció laboral, vida independent...) amb els suports necessaris.

Donar suport, formació i assessorament a les famílies, així com a professionals i col·laboradors.

Sensibilitzar a la societat sobre les capacitats de les persones es del nostre col·lectiu mitjançant una participació activa que contribueixi a canviar la mirada vers les persones amb singularitats.

Missió

Andi Sabadell, té com a finalitat una intervenció comunitària que promogui que les persones amb discapacitats intel·lectuals, gaudeixin d'una vida digna i plena afavorint en tot moment la seva autonomia i plena inclusió social.


Visió

Des d'Andi Sabadell volem afavorir la igualtat de tracte i d'oportunitats envers els infants i joves amb discapacitats intel·lectuals, segons les directrius de la convenció de l'ONU de 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat. Treballem per aconseguir el canvi de mirada de la societat, un canvi que comporti respecte, tolerància i una valoració positiva. Un canvi que permeti que les persones amb DI, se'ls consideri persones susceptibles d'aportar a la societat, el seu treball, valors i maneres de ser i fer.


Valors

Protagonisme de les persones.
Respecte per la singularitat de cadascú.
Compromís amb les persones i les seves famílies.
Promoció de l’autonomia dels infants, joves i adults.
Responsabilitat, eficiència i dedicació de l'equip de professionals i junta directiva.
Transparència.
Identificació de l’entitat

Tens alguna queixa o denúncia?   Comunica-nos-la a través del CANAL DE DENÚNCIES D’ANDI SABADELL