Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual


Que fem - Andi Laboral

Xic x XicsFormació pre-laboral: Projecte Xic x XicsXic x Xics: Projecte de Formació pre-laboral

Dirigit a persones en procés d’inserció laboral, amb la intenció de promoure la coneixença del món laboral d’una manera pràctica i innovadora.

Objectiu:

Aconseguir que joves i adults adquireixin les habilitats personals i professionals imprescindibles per poder accedir al món laboral ordinari.

El projecte es realitza a través de la metodologia d’Aprenentatge Servei (APS), a partir de materials adaptats amb lectura fàcil, aplicacions tecnològiques d'accessibilitat i partir d’un pla individual Centrat en la Persona.

Aquest projecte inclou la formació en competències transversals (treball en equip, assertivitat, resolució de conflictes, ...), actitud i hàbits laborals, preparació del producte i venda, exploració de l’entorn laboral, llenguatge i atenció al públic.

Millora de competències bàsiques: Els usuaris i usuàries es formen en competències bàsiques, habilitats personals i professionals per poder accedir al món de treball ordinari.

Reciclatge de roba i complements: Mitjançant el reciclatge de roba nens/es de 0 a 5 anys, joguines i/o altres materials les persones que participen en el projecte adquireixin les competències personals i professionals necessàries per entrar al món de treball ordinari.

Espai Solidari: L’espai es configura, adopta la forma i contempla la distribució i els recursos d’un comerç, funcionant com una empresa real. Està situat al c/ Alemanya 8 Sabadell

Horari: de dilluns a divendres: de 10 a 13:30 i de 16.30 a 19.30 h.
Obert de 15 de setembre a 20 de juliol, excepte festes de Nadal i Setmana Santa