Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual
Singulars, com tothom
Vols col·laborar >
Fes-te voluntari >
Andi Sabadell- Associació síndrome de Down i Discapacitat Intel·lectual


Que fem

Famílies


Assessorament


Atenció i orientació a noves famílies “Primera cita”

Atenem les demandes de qualsevol família que ho sol·liciti.

En funció de les necessitats detectades són derivades a serveis o activitats de la pròpia entitat o són adreçades a una entitat externa a Andi.

Formació


Escola de famílies

En grups, en funció de l’edat i característiques dels fills i filles es realitza una sessió trimestral per a les famílies de petits, joves i adults.

A partir d’aquesta activitat les famílies poden compartir les seves angoixes, dubtes i debatre sobre diferents aspectes amb la psicòloga de l’entitat o amb altres experts.

Atenció individual


Atenció psicològica individual

Acompanyem, orientem i donem suport als pares i mares d'infants, joves o adults, atesos en els nostres serveis.
Entrevistes inicials
Entrevistes individuals amb la psicòloga
Derivacions a altres recursos
Entrevistes d'assessorament
Reunions de seguiment del cas
Entrevistes amb professionals externs a l'entitat que treballen amb els usuaris
Reunions trimestrals d'avaluació
Suport individual per afrontar situacions familiars negatives
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació
  • Atenció i orientació

Altres

Participació en actes de sensibilització i difusió

Un aspecte important per l’entitat és el treball conjunt amb tota la comunitat d’Andi (junta, professionals, voluntaris/àries, famílies i tots els participants de l’entitat). Pretenem que tots els actes festius, de difusió i de sensibilització sigui un treball i un gaudi de tots i per a tots.
Sortida de famílies

Un cop l’any es fa una sortida amb totes les famílies que ho desitgin a una localitat de Catalunya, un espai d’oci, de coneixença i per a compartir plegats.
Tertúlia amb cafè

És un espai cedit per l’entitat perquè les famílies comparteixin experiències, angoixes i recursos tot prenent un cafè, sense la presència de cap tècnic.Tens alguna queixa o denúncia?   Comunica-nos-la a través del CANAL DE DENÚNCIES D’ANDI SABADELL